Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanvaltuusto
Pöytäkirja 24.01.2022/Pykälä 4

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa


 

Laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2021 ja laajan hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 hyväksyminen

 

Kh 21.12.2021 § 286 

337/00.02.00/2021 

 

Valmistelija Jenna Backman, hyvinvointiluotsi

p. 040 669 1007

jenna.backman@taipalsaari.fi

 

 

Laajan hyvinvointikertomuksen hyväksyminen

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteena on kansansairauksien ennaltaehkäisy, toimintakyvyn edistäminen ja tapaturmien vähentäminen, hyvinvoinnin ja terveyden ylläpito, eriarvoisuuden vähentäminen ja syrjäytymisen ehkäisy sekä osallisuuden lisääminen. Kuntalain (17.3.1995/365/1§) ja terveydenhuoltolain (1326/2010/12§) mukaan kunnan ja maakunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia. Terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:n mukaan kuntia velvoitetaan raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä. Sen lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus.

Hyvinvointikertomus on tärkeä osa kunnan normaalia vuosittaista strategia-, ohjelma-, talousarvio-, toiminta- ja käyttösuunnitelmatyötä. Se liittyy myös tilinpäätöksiin ja toiminnan vaikuttavuuden arviointiin. Hyvinvointi-indikaattorit liitetään muuhun toimintaympäristötietoon, jonka jälkeen niitä hyödynnetään talousarvion suunnitteluohjeiden ja itse talousarvion laadinnassa.

 

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua. Hyvinvointikertomustyö jakaantuu raporttiosaan (osa 1), jossa kuvataan hyvinvoinnin nykytilanne ja suunnitelmaosaan (osa 2), jossa on kuvattu tavoitteet ja toimenpiteet hyvinvoinnin parantamiseksi. (THL.)

 

Hyvinvointiraportti 2017-2021 (osa 1)

 

Hyvinvointikertomus on hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja eriarvoisuuden vähentämisen strategisen johtamisen työkalu ja yhteistyön väline kuntien sekä maakuntien välillä. Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet ja määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet.  Taipalsaaren hyvinvointikertomuksen ovat laatineet eri hallinnonalojen asiantuntijat, eli hyvinvointityöryhmä yhdessä. Hyvinvointikertomus pohjautuu Kuntaliiton hallinnoimaan sähköisen hyvinvointi kertomuksen mukaiseen rakenteeseen.

 

Taipalsaaren hyvinvointisuunnittelu kytkeytyy vahvasti maakunnan HYTE-työhön, joka toimii Eksoten johdolla. Maakunnallinen hyvinvointityöryhmä oli määritellyt 2017-2025 hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen painopistealueiksi:

- terveelliset elämäntavat

- mielen hyvinvointi

- terveellinen ja turvallinen elinympäristö

- asukasosallisuus ja yhteistyö

- viestintä, tiedon tavoitettavuus ja kiinnostavuus

- työ, taloudellinen hyvinvointi ja yrittäjyys

 

Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025

 

Taipalsaaren hyvinvointisuunnitelman ovat olleet valmistelemassa eri ikäryhmiä koskeva asiantuntijaryhmä. Poikkihallinnolliseen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen hyvinvointiryhmään kuuluvat kunnanhallituksen edustaja, kunnanjohtaja, sivistysjohtaja, hyvinvointiluotsi, sivistyslautakunnanjäsen, vanhus- ja vammaisneuvoston jäsen, nuorisovaltuuston edustaja, kirjaston, teknisen toimen, perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen edustajat, nuoriso-ohjaaja sekä Eksoten edustaja.

Hyvinvointiryhmä vastaa Taipalsaaren kunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelman toteutumisesta ja raportoi näistä valtuustolle vuosittain. Hyvinvointikertomustietojen kerääminen, hyvinvoinnin kehittämispainopisteiden asettaminen sekä tavoitteiden ja toimenpiteiden seuranta tulee kytkeä normaalin toiminnan ja talouden sekä tiedolla johtamisen prosesseihin ja aikatauluihin.

 

Eksote on yhdessä maakunnan kuntien kanssa päättänyt hyvinvointisuunnitelmaan kolme pääpainopistettä vuosille 2021-2025:

- Terveelliset elämäntavat

- Mielen hyvinvointi

- Työllisyyden edistäminen

 

Näiden lisäksi Taipalsaarella hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työtä ohjaa vammaispoliittisen ohjelman tavoitteet vuosille 2021-2025.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle
1) Laajan hyvinvointiraportin 2017-2021 hyväksymistä, sekä
2) Laajan hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 ja painopistealueiden hyväksymistä. 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

Kv 24.01.2022 § 4  

337/00.02.00/2021  

  
 

Päätösehdotus Kunnanvaltuusto hyväksyy
1) laajan hyvinvointiraportin 2017-2021, sekä
2) laajan hyvinvointisuunnitelman 2021-2025 ja painopistealueet. 

 

Päätös Hyväksyttiin.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa