Dynasty tietopalvelu Haku RSS Taipalsaaren kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
http://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
http://dynastyjulkaisu.taipalsaari.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 21.12.2021/Pykälä 280

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali, aluevaalit 2022

 

Kh 11.10.2021 § 231 

270/00.02.10/2021 

 

 

Valmistelija Satu Tuomela, hallintosihteeri

p. 040 630 4838

satu.tuomela@taipalsaari.fi

 

 

Aluevaalit järjestetään 23.1.2022 ja kotimaan ennakkoäänestys toi­mi­te­taan 12. - 18.1.2022.

 

Aluevaaleissa sovelletaan vaalilakia (714/1998) sekä hyvinvointialuelakia (611/2021). Aluevaaleja koskevat säännökset on lisätty vaalilakiin vaalilain muutoksella (649/2021). Aluevaltuustoista säädetään hyvinvointialuelain 23 §:ssä. Näissä vaaleissa valitun aluevaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2022 ja jatkuu toukokuun 2025 loppuun.

 

Voimassaoleva valtuuston hyväksymä äänestysaluejako on seuraava:

 

001

Kirkonkylä

002

Merenlahti

003

Vehkataipale

004

Kirjamoi

 

Kunnanhallituksen on hyvissä ajoin ennen vaaleja asetettava
ää­nes­tys­aluei­den vaalilautakunnat sekä ennakkoäänestyksestä laitoksissa ja ko­to­na huolehtivat vaalitoimikunnat.

 

Vaalilain 15 §:n mukaan kutakin äänestysaluetta varten valitaan
vaa­li­lau­ta­kun­ta, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jä­sen­tä sekä tarpeellinen määrä varajäseniä, joita on kuitenkin
oltava vä­hin­tään kolme. Laitoksessa toimitettavaa ennakkoäänestystä ja ko­ti­ää­nes­tys­tä varten valitaan yksi tai useampi vaalitoimikunta, johon
kuuluu pu­heen­joh­ta­ja, varapuheenjohtaja ja yksi muu jäsen sekä
tarpeellinen määrä va­ra­­se­niä, joita on kuitenkin oltava vähintään kolme.

Vaalilautakunnan sekä vaalitoimikunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava kuntalain mukaan vaalikelpoisia kunnan luottamustoimeen.

 

Aluevaaleissa vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan jäsenten ja
va­ra­­sen­ten on mahdollisuuksien mukaan edustettava niitä puolueita, jotka asettivat ehdokkaita edellisissä (vuoden 2019) eduskuntavaaleissa siinä vaalipiirissä, johon kunta kuuluu. Mikäli puolueet eivät nimeä
riittävästi ehdokkaita vaalilautakuntiin tai vaalitoimikuntaan, niin jäseniksi voidaan nimetä myös muita kunnan luottamustoimeen vaalikelpoisia
henkilöitä.

 

Aluevaalien ehdokas ei voi olla vaalilautakunnan jäsenenä tai
varajäsenenä. Vaalitoimikunnan osalta jäsenenä tai varajäsenenä eivät voi olla vaalien ehdokas, hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai
vanhempansa.

 

Vaalilautakuntien jäsenten ja varajäsenten poliittista edustavuutta
tar­kas­tel­laan erikseen, ja näin tehdään myös tasa-arvolain soveltamisessa. Sekä var­si­nai­sis­sa jäsenissä että varajäsenissä on siis oltava naisia ja miehiä kum­pia­kin vähintään 40 %.

 

Vaalilautakunnan varajäsenet ja vaalitoimikunnan varajäsenet laitoksissa toi­mi­tet­ta­vaa ennakkoäänestystä varten on asetettava siihen jär­jes­tyk­seen, jossa he tulevat jäsenten sijaan.

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus suorittaa Kirkonkylän, Merenlahden, Vehkataipaleen ja Kirjamoin vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan vaalin.

 

Päätös Asia jätettiin pöydälle.

 

 

Kh 02.11.2021 § 246 

270/00.02.10/2021 

 

 

Valmistelija Satu Tuomela, hallintosihteeri

p. 040 630 4838

satu.tuomela@taipalsaari.fi

 

 

Jatketaan asian käsittelyä.

 

Oheismateriaali

-        Kh päätös 22.1.2019 § 16; Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaali, eduskuntavaalit 2019

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus suorittaa Kirkonkylän, Merenlahden, Vehkataipaleen ja Kirjamoin vaalilautakuntien sekä vaalitoimikunnan vaalin.

 

Päätös Hyväksyttiin.

Kunnanhallitus suoritti vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan vaalin.
Kunnanhallitus päätti valita seuraavat henkilöt äänestysaluekohtaisiin
vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntaan. Kunnanhallitus päätti täydentää seuraavassa kokouksessa vaalilain mukaisen
minimihenkilömäärän täyttämistä vaalitoimikunnan 3. varajäsenen tehtävään (mies tasa-arvotarkastelun täyttämiseksi).

001 Kirkonkylän äänestysalueen vaalilautakunta:
Helena Uski, puheenjohtaja
Lasse Kähärä, varapj
Hanne Seppäläinen
Aure Niiva
Pekka Wallen

Varajäsenet:
1. Merja Wallen, 2. Ilkka Multaharju, 3. Taru Äyräväinen, 4. Anne Jänis.

002 Merenlahden äänestysalueen vaalilautakunta:
Paula Roni, puheenjohtaja
Mirja Talka, varapj
Jukka Vaittinen
Mika Nikkinen
Ilpo Mikkonen

Varajäsenet:
1. Reijo Telkkä, 2 .Terttu Talka, 3. Esko Kähö, 4. Antti Anttila.

003 Vehkataipaleen äänestysalueen vaalilautakunta:
Virpi Turkkila, pj
Juha Kankkunen, varapj
Marja Tiitto
Jussi Turkia
Leea Ohtamaa

Varajäsenet:.
1. Irmeli Lind, 2. Mirja Turkia, 3. Vilho Nissinen.

004 Kirjamoin äänestysalueen vaalilautakunta:
Marika Frilander, pj
Leo Peuha, varapj
Jaana Kuokka
Petri Kukko
Heidi Timperi

Varajäsenet:
1. Jenni Valtonen, 2. Johannes Moisio, 3. Sanna Kolhonen.

Vaalitoimikunta:
Terhi Hulkkonen, pj
Lasse Kähärä, varapj
Hilkka Mäkinen

Varajäsenet:
1. Liisa Kauppinen, 2. Virpi Turkkila, 3. täydennetään miesjäsen 30.11. kokouksessa.

 

 

 

Kh 30.11.2021 § 267 

270/00.02.10/2021 

 

 

Valmistelija Satu Tuomela, hallintosihteeri

p. 040 630 4838

satu.tuomela@taipalsaari.fi

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus täydentää 2.11.2021 tekemäänsä päätöstä ja valitsee 3. varajäsenen vaalitoimikuntaan. 

 

Päätös Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

 

 


 

Kh 21.12.2021 § 280  

270/00.02.10/2021  

 

 

Valmistelija Satu Tuomela, hallintosihteeri

p. 040 630 4838

satu.tuomela@taipalsaari.fi

 

 

Esittelijä Kunnanjohtaja Kari Kuuramaa

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus täydentää 2.11.2021 tekemäänsä päätöstä ja valitsee 3. varajäsenen vaalitoimikuntaan.

Lisäksi kunnanhallitus valitsee 4. varajäsenen Kirjamoin äänestysalueen vaalilautakuntaan. Perusteluna, että kyseessä on suurin äänestysalue, jossa käy eniten äänestäjiä. Näin ollen on syytä varautua siihen, että vaalipäivän aikana tarvitaan useampien varajäsenten työpanosta.

 

Päätös Sanna Kolhonen esitti vaalitoimikuntaan 3. varajäseneksi Kimmo Kylämiestä.

Sari Taskila esitti Kirjamoin vaalilautakuntaan 4. varajäseneksi Joonas Karppista ja 5. varajäseneksi Jasmin Normia.

Sanna Kolhonen esitti Kirkonkylän vaalilautakuntaan 5. varajäseneksi Kimmo Kylämiestä.

Hyväksyttiin ehdotukset yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa